Vill du veta mer

Här finns information om studiematerial som kan användas för att öka förståelsen ytterligare. Svenska orienteringsförbundet har en hemsida med något som kallas skogsäventyret. Där finns massor av bra information och läromedel. Hemsidan hittar du
här!

Här hittar du en broschyr för nybörjare inom orientering. Den beskriver hur orientering går till på ett enkelt och bra sätt.