Kartan

Kartan är en förminskad bild av verkligheten sett uppifrån, hur mycket den är förminskad beror på vilken skala den har. Kartan som man använder när man orienterar är speciellt utformad för orientering och är mycket mer detaljerad än kartor man är van vid. På skolgårdar kan t.ex bänkar, gungor och lyktstolpar vara med. Om man däremot orienterar i skogen är det större terrängföremål som redovisas, som höjder, stenar och stigar.

Kartans färger

Vit

Vit är kartans grundfärg. Den beskriver ”vanlig” skog. Det är oftast mest vit skog på en karta och här är framkomligheten god eller ganska god.

Grönt

Grönt på kartan betyder tätare vegetation som är löphindrande och att sikten är nedsatt. Här är skogen mer besvärlig och det tar längre tid att ta sig fram i skogen. Det finns olika nyanser av grönt, desto mörkare grönt desto tätare skog. Olivgrön betyder tomtmark och är alltid förbjudet område.

Gult

Gult på kartan betyder öppen mark, här finns inga eller bara ett fåtal träd. Här går det fortare att springa och sikten är mycket god. Ju gulare desto mer lättlöpt mark. Gult kan t.ex vara åkermark, ängar, kalhyggen, gläntor och fotbollsplaner.

Brunt

Brunt på kartan är höjdkurvor och höjdskillnader i terrängen. Höjdkurvor är bruna linjer på kartan som beskriver åt vilket håll och hur mycket terrängen lutar. Andra saker som beskriver ändringar i höjdskillnader som gropar och fåror är också bruna.
Asfalt- och grusytor är också bruna på kartan.

Blått

Blått på kartan betyder blött eller vatten. Det kan vara sankmarker/kärr, sjöar och små dammar eller bäckar. Ju mörkare blått desto blötare/djupare är det. Om det blåa har en svart kant runt är det förbjudet att passera detta vatten, det kan t.om vara farligt och man måste därför springa runt.

Svart

Svart används till väldigt många olika saker på en orienteringskarta. Det kan betyda branter, stigar, staket, speciella föremål och opasserbara murar.

Violett

Violetta färgen används till banan och kontrollerna. Den violetta färgen hör inte till kartan utan är pålagd efteråt för att markera banan.

Skala

Kartan är en förminskning av verkligheten, skalan berättar hur mycket. Om skalan är 1:10 000 betyder det att 1mm på kartan är 10m i terrängen. 1:10 000 är den vanligaste skalan på orienteringskartor, på skolgårdskartor och sprintkartor är det vanligare med en mindre skala t.ex 1:5000.

Kartans olika tecken

Här hittar du mer information och vad de olika symbolerna betyder