Lite om skavlötens historia

Namnet Skavlöten dyker upp första gången år 1736. Skav betyder bark och löt är sluttande äng. Platsen redovisas under Väster-Arninge. På det torp som numera är rivet fanns en småskola från 1860 och fram till 1900. Från den tiden härstammar även det lilla vita huset. Troligen har det från början varit ett brygghus innan det lite senare användes som bostadshus.

Under 1940-talet blev Skavlöten bekant som ett centrum för orienteringssporten i nordostsektorn. Det var här som OK Tjädern höll till och hade lokaler i det röda torpet, numera rivet. OK Tjädern disponerade torpet från 50-talets början och hade det som klubbstuga i 15 år. Bastun med tillhörande brygga byggdes av medlemmarna. Arbetet påbörjades 1957 och anläggningen invigdes den 15 juni 1960 i närvaro av inbjudna representanter från kommunen. Kostnaderna täcktes via gåvor och en del kapitalinsatser från medlemmarna. När det vita huset inte längre fungerade som bostad har det använts som materialförråd både av OK Tjädern och av Täby Fritid. OK Tjädern blev Täby Skid- och Orienteringsklubb 1969. OK Tjädern är sedan dess vilande och dess medlemmar kallar sig ”de gamla tjädrarna”.

Det som idag är huvudbyggnad har byggts till i tre etapper. Ursprungligen var det en sommarstuga från tiden omkring andra världskriget. Huset disponerades av Näsbyparks och Roslags Näsbys scoutkårer från slutet av 50-talet fram till slutet av 60-talet. När scouterna flyttade kom fritidsförvaltningen in och började använda huset som motionsgård. Elof Eriksson var dess första föreståndare. Han efterträddes av Stig Eriksson som var ansvarig för anläggningen fram till 1990. Huvudbyggnaden byggdes till 1975, med en ny herravdelning och en dambastu. Ungefär samtidigt iordningställdes badplatsen vid Rönningesjön och bryggan anlades. 1990 gick Täby Skid och orienteringsklubb (TSOK) och Täby IS orientering ihop och bildade Täby Orientering. Sedan 1992 har klubben varit ansvarig för anläggningen.

Elljusspåret runt Skavlöten anlades från början av orienteringsklubben. Klubben fick 6 000 kr i anslag av dåvarande Täby köping samt även visst ekonomiskt bidrag av Täby Elverk. I samband med att fritidsförvaltningen övertog skötseln av anläggningen, så förbättrade man 1973 elljusspåret och installerade bl a nya lampor.

Tidigare fanns i själva huvudbyggnaden en servering som var öppen på helgerna. Från och med 1983 sköts den av orienteringsklubben på frivillig väg. Den senaste tillbyggnaden skedde 1989. I källarplanet på den nya huskroppen anlades ett nytt omklädningsrum med duschar, bastu och förråd. Ovanför förlängdes samlingslokalen och försågs med skjutdörr. För personalen inreddes ett personalrum med kokmöjligheter. Anläggningen kompletterades även med en handikapptoalett.

Skavlötens friluftsgård är idag mycket funktionell. Den är utan tvekan en mycket omtyckt anläggning för motionärer och friluftsfolk i hela stockholmsområdet. Under årens lopp har här ordnats en mängd tävlingar i både orientering, skid- och terränglöpning. Skavlöten besöks idag i stor utsträckning av skolor, föreningar och klubbar från kommunen, men även från grannkommuner.

I framtiden gäller det att bevara allt det som Skavlöten har stått för genom åren: En funktionell anläggning med möjlighet till ett rikt friluftsliv i en omväxlande naturmiljö. Vi vill slå vakt om natur, skogar och spår för att även i fortsättningen kunna erbjuda befolkningen rekreation, avkoppling och naturupplevelser.

2006-04-16/mr