Skolorientering

Alla elever i grundskolan ska enligt Lpo94 lära sig grunderna i kartförståelse och att kunna orientera sig i närmiljö eller okända marker. I kursplanen för ämnet Idrott och hälsa finns ett flertal punkter som kan kopplas till kart- och orienteringskunskap.

Här kan du lära dig mer om orientering som idrott och vad det innebär att vara orienterare. Det finns grundläggande information om orienteringskunskap så som kartans färger och hur man använder en kompass för att orientera sig i skog och mark.

Här finns skolgårdskartor för skolor i Täby samt kartor för friluftsdagar. Tanken är att Du som idrottslärare ska kunna ladda hem kartor och övningar som ni sedan kan använda i er undervisning.

Är det något som ni saknar eller har frågor/kommentarer om något här på sidan så hör av er till skolorientering@tabyok.se

Översiktskarta med alla skolkartor.

Själva kartorna finns på kartsidan.