Jakt och markägare

INFORMATION OM JAKT OCH MARKÄGARE:
GILLINGE /STAVA NORR

OBS! Området norr om väg 276, öster om väg E18, väster om Garnsviken och söder om Brottby är avlyst för all form av organiserad orienteringsträning tom 2016-01-31.

 

TÖRNSKOGEN

Esbjörn Eriksson (Attunda OK/Turebergs IF) har sendt ut följande mail (2014-09-27):

”De som har (mark o) jakt i Törnskogen – eg genom Sköldnora – skulle vilja bli informerade i förväg om orientering. Dels, så att de vet, om de jagar, men de samordnar även ryttarevenemang vid Fornboda.

Så vi har sagt att jag skickar ett SMS när jag vet om något. De har också den kanalen åt andra hållet när de har något som kan utgöra ett problem för/med orientering – kuljakt, eller annat.

Så tänker ni komma fler än några bilars spontanträning till Törn, skicka mig ett SMS eller mejl, så vidarebefordrar jag. På så sätt har vi ju också en samlad koll bland närklubbarna.

(Ge mig gärna någon att vidarebefordra till, som kan ta emot, om de skickar något till mig.)”

Esbörn har följande mailadress: esbjorn.eriksson@transrail.se

 

STAVA:

När vi har träningar i Stava så måste vi kontakta Bo Jansson 08-54021758 och meddela att vi är där. Han är ledare för jaktlaget där. (se ovan vedr. avlysning av Stava Norr tom 2016-01-31)

 

BOGESUND:

Alla arrangemang på Bogesund skal stämmas av med:

Mats Larshagen (mats.larshagen@sfv.se)
Projektledare/Förvaltare
Statens Fastighetsverk
FO Skog
Postadress: FO 12, Box 2263, 103 16 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 41, 114 55 Stockholm
010-4787376

 

JAKT PÅ BOGESUND

Denna länk gir bra information om var och när jakten pågår:

http://www.jagareforbundet.org/stockholm/bogesund/default.asp?path=40500&pageid=58289

 

Kontaktuppg:

För område kring Broknäs och öst om Bogesundsvägen:

Norra Bogesunds jaktlag, Olle Ericsson 070-5103578

 

Område väst om Bogesundsvägen och söder om Ekefjärd:

Jägareförbundet, Gösta Bladh 070-533 59 64

 

GILLINGESKOGEN (totalavlysning t.o.m. 2016-01-31)

2014-09-30 fikk vi brev från Väsby som hade haft kontakt med markägare och jägarkontakter i området i samband med Grymnatta: ”vi har som villkor för att nyttja markerna, lovat informera övriga orienteringsklubbar om vikten av att vid all organiserad träning eller tävling i området alltid söka kontakt med och informera markägare och jaktledare om våra planerade aktiviteter. Detta kommer att gynna samtliga parter och att vi genom detta även undviker kollisioner mellan olika intressenter i utnyttjandet av skogen.

 

Informera och samråd med nedanstående före organiserad träning eller tävling:

Carl Gustav Mobergcg.moberg@gmail.com

Jan Friskjanne.frisk@bredband.net

Gunnar Högberggunnar.hgb@gmail.com

 

Fastighetsgränser Gillingebanan

 

OBS! Se överst vedr. total avlysning av Gillingeskogen  i 2015. Detta nödvendigt för att rädda Grymnatta 2015, da reglarna ovan blivit överträdda (oanmäld, organiserat träning ble arrangerad i området hösten 2014 – kollision med jägare)