Kompassen

Tummkompassen är den
mest använda idag

Kompassen pekar alltid mot norr, den har en magnet i sig och pekar mot den magnetiska nordpolen. Det finns olika slags kompasser, den vanligaste idag är tumkompassen. Kompassen används för att passa in kartan så att den stämmer överens med verkligheten.

Passa kartan

Med att passa kartan menas att man riktar in den så att verkligheten och kartan stämmer överens. Om du står och tittar mot ett hus så ska huset ligga rakt framför dig på kartan också. När man passar kartan kan man använda kompassen på ett smidigt sätt. På alla kartor finns något som markerar åt vilket håll som är norr, det kan vara en norr-pil eller merdianer. Merdianer är tunna parallella streck som går över hela kartan i nord-sydlig riktning, om kompassnålen är parallell med linjerna och kartan är vänd åt rätt håll är kartan inpassad. Om det finns en norr-pil så lägger man kompassen på kartan och vrider sig tills kompassens norr-pil pekar åt samma håll som kartans.

Tumgreppet

När man orienterare kan man hålla tummen där man befinner sig på kartan, när man sedan förflyttar sig flyttar man tummen på kartan och följer med så man är på samma plats på kartan som i verkligheten. Detta kallas tumgreppet. Det är bra att använda för att inte tappa bort var man är på kartan.