Information om Täby OK

Täby Orientering

Orienteringen i Täby har sedan 40-talet bedrivits i två föreningar, Täby Idrottssällskap och Täby Skid- och Orienteringsklubb (den senare benämnd OK Tjädern före 1971). De två föreningarna slogs ihop 1992 och Täby Orientering bildades. Det officiella namnet är Täby Orienteringsklubb.

Täby Orientering har cirka 350 medlemmar och är därmed en av de största orienteringsklubbarna i Stockholmsregionen. Många duktiga och intresserade ledare är en av de stora tillgångarna i klubben. Bland medlemmarna finns en stor variation på ålder, erfarenhet, orienteringsskicklighet och ambitionsnivå. Vi har både unga och gamla samt nybörjare och erfarna orienterare. Det finns de som tävlar på elitnivå och löptränar dagligen, kanske en mil eller mer, medan andra satsar någon kväll i veckan för motionens skull. Andra kanske bara tycker om att vara ute i naturen och orientera då och då för att få en naturupplevelse med lite mer utmaning än en vanlig skogspromenad eller bara för att hitta till speciella platser i skogen som de annars inte skulle finna. Det finns även de som älskar orientering som en utmaning, en stentuff upplevelse med strapatser och kraftmätningar med naturen.

Orienteringssporten kan utövas av alla, oberoende av ambition, ålder, kön, yrke eller bakgrund. Orientering är en familjesport där alla familjemedlemmar kan deltaga, från de yngsta till far- och morföräldrar.

Verksamhet

Täby Orientering har nybörjarkurser, ungdomssatsning, elitsatsning, motionsaktiviteter, olika interna tävlingar och familjearrangemang.

Orientering är inte bara träning och tävling, även om detta är mycket betydelsefullt i en orienteringsklubb. Orientering är en livsstil! Att vara orienterare innebär att ha en särskild inställning till naturen, till laganda, kamratskap och strapatser. Det är det som gör att gemenskapen är så viktig  i vår verksamhet.

Det som syns utåt är våra duktiga elitlöpare som ofta finns med i resultatlistorna i samband med de stora tävlingarna. Flera kvalificerar sig till att få deltaga i svenska mästerskap eller till och med internationella uppdrag och gör fina resultat där. Det är bredden som är basen i en klubb och eliten som ger inspiration och uppmuntran åt de yngre.

Det är viktigt för en orienteringsklubb att sörja för återväxten. För att det ska vara lätt för de yngsta att ta sig till träningar och komma in i kamratskapen bedrivs verksamheten för de yngsta hemmavid. Vi har regelbunden verksamhet för de yngre i form av kurser, läger och träningar.
Återkommande aktiviteter

Kurser
Nybörjarkurser anordnas under vårsäsongen. Tid och plats annonseras på hemsidan.

Läger
Påskläger, ungdomsläger och skidläger kombineras ofta med deltagande i tävlingar. Täby Orientering arrangerar även andra läger, t.ex. sommar- och höstläger. Lägren subventioneras vanligtvis för ungdomar och aktiva.

Naturpasset 
Ett s.k. Naturpass innehåller en karta med inritade fasta kontroller och finns att köpa i Skavlöten och på några andra ställen i Täby. Du bestämmer själv vilka kontroller Du vill leta reda på. Efter säsongens slut deltar alla som lämnat in ett ifyllt stämpelkort i en vinstutlottning.

Träningar
På tisdagar och torsdagar anordnas orienterings- och löpträning under större delen av året. Under vintersäsongen anordnas även träningar på lördagar och söndagar. Under sommaren tävlar de flesta aktiva på helgerna. Ibland har vi träning tillsammans med andra klubbar i trakten t.ex. OK Österåker från Åkersberga, Vallentuna Össeby OL och Enebybergs IF.

Motionsgymnastik
Under vinterhalvåret anordnar klubben styrkegympa. Se träningsprogrammet för aktuell tid och plats.

Utbildning och utveckling 
Genom att vara med i Täby Orientering har Du möjlighet att vidareutveckla Dina specialintressen genom att deltaga i kurser och dessutom få praktisk erfarenhet av att vara kartritare, banläggare av orienteringsbanor, ungdomsledare, tävlingsorganisatör m.m.
Klubben som tävlingsarrangör

Täby Orientering har genom de två ursprungliga klubbarna en mångårig erfarenhet som arrangör av både större och mindre orienteringsevenemang, oftast som ensam arrangör men ibland tillsammans med andra klubbar. Vi arrangerar varje år åtminstone en tävling, som kan vara en nationell tävling med tävlande från hela Sverige, distriktstävling med de flesta löpare från Stockholmsområdet eller 25mannabudkavlen med cirka 10,000 löpare från hela Norden, Tyskland och Storbritannien. Under 2008 arrangerade Täby Orientering tillsammans med Vallentuna-Össeby OL kortdistansen efter 25mannabudkavlen vid Rösjön och 2010 arrangerade klubben 25mannakaveln. Under år 2013 arrangerar vi återigen 25mannakorten och år 2015 är det dags att stå som arrangör av 25mannakavlen. Det är en förutsättning för en livaktig verksamhet inom orienteringssporten i Sverige att olika klubbar turas om att arrangera tävlingar. Det är även utvecklande och lärorikt för den enskilde och samarbetet under sådant arbete stärker kamratskapet inom klubben.

Medlemsavgifter
Information om medlemsavgifter finns under Klubbinfo->Medlemsavgifter.

Bra att veta om Täby Orientering

Skavlötens friluftsgård
Centrum för Täby Orientering är Skavlötens friluftsgård vid Rönningesjön. Där finns motionsspår, bastu, badplats, grillplats och stora gräsytor för brännboll, fotboll m.m. På vintern finns preparerade skidspår och en plogad skridskobana på 5 km på Rönningesjön. Telefonnummer till telefonsvarare är 08 756 43 40.

Kartor
I Skavlöten kan Du också köpa orienteringskartor eftersom Täby Orientering via Norrkartor har kartor över flera områden i Täby med omgivningar t.ex. Ensta/Gribbylund, Skavlöten, Täby kyrkby, Arninge/Angarn, Brottby/Römossen och Vada/Vallentuna. En karta är bra att ha, inte bara vid orientering utan även vid t.ex. bär- och svampplockning. Det finns också s.k. skolkartor som täcker mindre områden i anslutning till skolor. Ta kontakt med arrangemangskommittén för mer information.

Klubbtidning / Information
Det mesta av informationen förmedlas via hemsidan. I slutet av året ges en årsbok ut med det bästa av nyheterna från året. Träningar och andra aktiviteter finns samlade i Aktivitetsprogrammet. Där finns information om träningar, tävlingar, samlingsplatser, avresetider mm. Veckovis information publiceras också på hemsidan. Vi försöker att samåka så mycket som möjligt till träningar och tävlingar.

Klubbdräkter
Täby Orientering har egna tävlingsdräkter och träningsoveraller som klubben subventionerar.
Tävlingar

Orientering har olika typer av tävlingar: individuella- och flerdagarstävlingar (t.ex. den kända O-ringens 5-dagars) samt s.k. budkavlar (stafetter). Dessutom finns det nattorientering och skidorientering. Som medlem i Täby Orientering har Du dessutom möjlighet att ställa upp i Vasaloppet.

Stafetter
De mest kända och spännande tävlingarna är  stafetterna, t.ex. 10-mila och 25manna i Stockholmstrakten, Hälsingekaveln, Smålandskaveln, Kopparkaveln i Dalarna och Jukolakaveln i Finland.

Den stora 10-milabudkaveln som brukar gå av stapeln den första helgen i maj är vårens höjdpunkt. Dam- och ungdomsstafetterna genomförs under lördagseftermiddagen medan startskottet för herrtävlingen går på lördagskvällen och tävlingen fortsätter hela natten med målgång på morgonen. Herrtävlingen, som gått i över 50 år, lockar cirka 500 deltagande 10-mannalag från hela norra Europa som avverkar strapatsrik orientering genom nattens mörker. Täby Orientering deltar varje år med flera dam- och herrlag.

Jukolakaveln i Finland, som traditionsenligt går av stapeln i mitten på juni varje år, är också en inom orienteringskretsar viktig och uppskattad stafett, som fått sitt namn efter en finsk folksaga om sju bröder. Även här orienterar damerna på lördagseftermiddagen i den s.k. Venlakaveln. I Jukolakavelns herrlag är det sju deltagare och kaveln startar sent på lördagskvällen och fortsätter genom hela sommarnatten med målgång i den tidiga junimorgonen. Täby Orientering deltar alltid med flera dam- och herrlag.

På hösten äger den stora familjetävlingen 25-manna rum. 25-manna är en stafett med plats för alla, elit och nybörjare, damer och herrar, gammal och ung enligt ett visst schema. Det är 25 man i varje lag och omkring 350 lag totalt. Täby Orientering deltar  med flera lag utom när vi själva är arrangörer.

O-ringens 5-dagars
Den största folkfesten är O-ringens 5-dagars-orientering, som innebär fem dagars individuellt tävlande där resultaten räknas samman.
Orientering är en internationell sport

Orienteringen är en internationell sport och utbudet av tävlingar i andra länder än de nordiska är ständigt stigande.

Både elitorienterare och familjer från Täby Orientering har provat på att träna och tävla i andra länder med spännande och ovanliga terrängtyper i bl.a. Tyskland, Storbritannien, Polen, Ryssland, Schweiz, Tjeckien, Frankrike, Österrike, Spanien, USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland och Chile.