Teori och begrepp

Orientering kräver mer planering och förberedelser än vad många andra moment inom Idrott och hälsa undervisningen gör. Här finns färdiga övningar och material som ska hjälpa till och underlätta för att genomföra en bra orienteringslektion. Tanken är att materialet som finns här ska kunna användas i utbildningssyfte, inte bara till elever utan även lärare.

Här finns grundläggande information för att kunna använda karta och kompass för att orientera sig i skog, mark och närområdet. Här tas kartans färger upp, hur man använder kompassen och andra begrepp som behövs för att behärska orienteringsmomentet.

Orientering är en utmanande idrott som både kräver fysisk och mental styrka, därför är det viktigt att lägga svårigheterna på en nivå som stimulerar men som samtidigt inte är så svår så att eleven inte klarar uppgiften. Skulle ni uppleva att övningarna är lagda på fel nivå, kontakta oss gärna så vi kan göra övningar som passar era önskemål bättre.