Skavlöten – vad erbjuds

Skavlötens friluftsgård
Skavlötenvägen
183 67 Täby

Ansvarig entreprenör vardagar:
EkoMark&Miljö
Telefon Skavlöten 756 43 40

Vi erbjuder vintertid:

Skidspår
Elljusspår 3 km, tänt till kl 21.30. samt 5, 10 och 15 km-spår. Skidspår på ängarna ner mot Rönninge by, ca 3 km, samt på Rönningesjön, ca 5 km.

Skridsko
Plogad bana på Rönningsjön ca 5 km, samt två bollplaner på isen med målburar.

Vinterbad
Vak vid bryggan

Grillplats med ved

Träningsbanor, vintertrim
Lätta orienteringskontroller i anslutning till stigar och spår, s k vintertrim. Kartpaket finns till försäljning i serveringen i Skavlöten.

Vi erbjuder sommartid:

Badplats
Gräsäng ner till sandstrand. Lämplig för småbarn. Lång badbrygga och förankrad flotte.

Bollplan

Klippt gräsäng för bollsporter mm och volleybollnät.

Redskap
Motionsredskap finns i anslutning till star och mål för löpspåren.

Spår
Märkta motionsspår från 1,5 km till 15 km. Elljusspår 3 km, tänt till kl 21.30. Roslagsleden går en bit på milspåret.

Grillplats med ved

Naturpass (karta med inritade kontroller för motionsorientering)

Kartpaket finns till försäljning i serveringen i Skavlöten.