Banan och kontrollerna

När du springer orientering har du en bana inritad på kartan, uppgiften är att ta sig mellan kontrollerna i rätt ordning. Du väljer själv din väg till kontrollerna och målet är att hitta den snabbaste vägen.

Det finns olika tecken som du måste känna igen för att kunna springa en orienteringsbana, startpunkten är en triangel, kontrollerna är enkla ringar och målet är en dubbelring.

Kontrollen

Orienterings – kontroll

För att veta att du är på rätt plats markeras kontrollen med en röd-vit skärm. För att visa att alla kontroller är besökta stämplar man vid kontrollen, efter målgång kontrolleras att alla stämplar finns.

Förut användes stiftklämmor för att stämpla i ett startkort som den tävlande hade med sig, idag används elektroniska stämplar, Sport-Ident. Sport-Ident är en pinne som den tävlande har med sig och vid kontrollerna finns en dosa med ett hål som pinnen sticks ned i. Då fås en markering att stämplingen är klar och man kan fortsätta mot nästa kontroll. Vid målet läses pinnen av i en dator och kontrollerar att du varit vid kontrollerna i rätt ordning samt vilken tid du har på banan.

Kodsiffra och kontrolldefinition

Sportident

För att vara kunna kontrollera att det är rätt kontroll som man kommit fram till finns ett nummer på kontrollen. Det numret ska stämma överens med din kontrolldefinition som du fått vid starten. Det är alltså en slags kod som säger om du är vid rätt kontroll eller inte.

Kontrolldefinitionen talar också om vad det är för slags terrängföremål som kontrollen ska sitta vid. För det används olika symboler och beteckningar. Det finns ett tecken för varje terrängföremål så som sten, höjd eller vattendrag. Definitionen beskriver också var kontrollen är placerad i förhållande till föremålet t.ex om man har en höjd som kontroll så visar den om kontrollen sitter nedanför höjden eller uppe på den.Vanlig kontrollbeskrivningKontrollbeskrivning i ren text

Exempel på kontrolldefinition, till vänster en ”vanlig” som används till tävlingar. Där består informationen av symboler och siffror som den tävlande tolkar.
Till höger är en definition utskriven i text. Båda beskriver samma sak men den högra är utskriven i ren text.

Här hittar du mer information och vad de olika symbolerna betyder