Anmälningsinformation


Anmälan görs i Eventor


Eventor
innebär att klubbmedlemmar kan sköta sin anmälan
själv via internet.

Om du saknar användar-id och/eller lösenord,
skicka ett mail till eventor@tabyok.se. Ange ditt personnummer (alla 10 siffror) och den email-adress som du vill använda. För utlänska löpare krävs födelsedatum, nationalitet och email-adress.

Sista anmälningsdag är oftast två veckor före tävlingen, men
en del arrangörer vill ha anmälan tidigare. Kolla därför alltid i god tid i
Eventor när sista anmälningsdag är.

Efteranmälningar görs i Eventor.

Enligt klubbens ekonomiska regler så betalar klubben startavgifter för ungdomar och juniorer. Klubben betalar även för de äldre som har betalt sk ”tävlingslicens”. Medlemmar bekostar själva den extra avgiften vid efteranmälningar, tävlingar där medlemmen har anmält sig men ej startat samt sommartävlingar (se nedan).

Sommartävlingar

Som sommartävling räknas alla tävlingar fr.o.m. midsommar t.o.m. 5-dagars.
Medlemmar betalar själv startavgifter till sommartävlingar detta sker i augusti varje år genom den sk restlistan.

Observera att utländska tävlingar ofta kräver att man betalar i förskott, detta hanteras ej av klubben, utan var och en får sköta betalning själv.

STAFETTER

Anmälan till stafetter sker oftast via aktivitetsanmälan, Internt->Aktivitetsanmälan.

RESTLISTAN

Betalning av sommartävlingar, efteranmälningsavgifter och ej start ska ske till klubben bankgiro 5643-9300. Se mer information i dokumentet ”Restlistan”.